مدل: آلپ ( فیلی )

Model: Alpen
کد: 116
رویه: چرم طبیعی
زیره: PU
شماره بندی: 37-46
رنگ بندی:
فیلی