مدل: بلک استون ( خاکی-طوسی )

Model: Black Stone
کد: 112
رویه: چرم طبیعی
زیره: PU
شماره بندی: 37 - 45
رنگ بندی:
خاکی - طوسی