مدل: آلپ ( سبز )

Model: Alpen
کد: 116
رویه: چرم طبیعی
زیره: PU
شماره بندی: 37-46
رنگ بندی:
آلپ ( سبز )